Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki MSc

Általános tájékoztató a felvételi eljárás Kari szakaszáról


A pótfelvételi időpontja: 2023.08.17.csütörtök 10:00, B115 terem

A felvételi dokumentumok beküldési határideje 2023. 08. 13.

A PTE MIK Gépészmérnöki mesterszak szóbeli vizsgája és szakmai-motivációs beszélgetése 2023. augusztus 17. 10:00 órától kerül lebonyolításra személyes megjelenéssel a PTE MIK Boszorkány út 2. címen.

Ezt megelőzően minden jelentkezőnek legkésőbb 2023. augusztus 13-ig el kell küldenie a felvételihez szükséges dokumentumokat a felvi felületre történt feltöltés mellett az eordoghne.maria@mik.pte.hu címre is. Minden dokumentumot külön fájlban – a kreditelismertetést szerkeszthető, aláírt pdf formátumban - kérünk bemásolni egy könyvtárba, és a könyvtárat zip fájlba összecsomagolva kérjük küldeni. A zip fájl neve: „GM-DOK«Azonosító»/Jelentkező neve”.zip legyen.


A szükséges dokumentumok:

  • vizsga díjának befizetését igazoló bizonylat* - a vizsga díja 4000.- Ft;
  • a kreditelismertetés szükségességét, ill. az ez alóli mentességet igazoló dokumentumok (alapképzésben szerzett oklevél és diplomakivonat vagy szakirány és kreditigazolás, kitöltött kreditelismertetési kérelem**, amennyiben szükséges); amennyiben az oklevélen nem szerepel az átlag, úgy azt külön kérjük igazoltan megküldeni;
  • opció: a többletpontok megadására vonatkozó kérvény az igazolásra alkalmas dokumentumokkal (kiemelkedő szakmai teljesítményt igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, munkáltatói igazolás stb.).


KÉRÜNK MINDEN JELENTKEZŐT, HOGY NYILATKOZZON ARRÓL, HOGY FELVÉTEL ESETÉN MELYIK SPECIALIZÁCIÓT VÁLASZTJA – épületgépész vagy géptervező és szimulációs mérnök. A kreditelismertetési kérelem tartalmaz erre vonatkozó kérdést, így aki ad be ilyen kérelmet, annak elegendő a kérelemben nyilatkoznia. Akinek nincs szüksége kreditelismertetésre, azoktól egy mondatban kérjük a nyilatkozatot a választott specializációról.

* a vizsgadíjat az alábbi információk alapján szíveskedjen elutalni a Pécsi Tudományegyetem számára:
Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378– 00000000
IBAN: HU88 11731001 23135378 00000000
A megjegyzés rovatban az alábbiakat kérjük feltüntetni:” név” - „MIK írásbeli vizsgadíj, 250008”

**kreditelismertetési kérelmet nem szükséges benyújtani azoknak a jelentkezőknek, akik a bolognai rendszerben gépészmérnök szakon szerezték meg alapdiplomájukat. Amennyiben a mesterképzésben épületgépész specializációra jelentkeznek, úgy a kreditelismertetés alóli mentességnek feltétele az is, hogy az alapképzésből épületgépész specializáción szerzett oklevéllel rendelkezzenek. Ezekben az esetekben elegendő az oklevél másolat csatolása.


A kreditelismertetési eljárásról határozat formájában kap értesítést. Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a jelentkező köteles kreditelismertetési kérelmet benyújtani, és azért nem kapja meg a határozatot, mert kérelmét később adta le, akkor a vizsga költsége, és a vizsgán való megjelenés költsége attól függetlenül a jelentkezőt terheli, hogy esetlegesen később a kreditelismerési határozat értelmében ki kell zárni a felvételi eljárásból.

2023. augusztus 17. szerda 10:00 - Szóbeli felvételi vizsga személyes megjelenéssel.


A szóbeli felvételi vizsga részei:

Mérnöki tájékozottsági felmérés vizsgarész:

  • általános műszaki műveltség, szakirányú tájékozottság vizsgálata;
  • munkamódszerek – tervezés, feldolgozás terén;
  • korszerű, fenntartható megoldások ismerete.

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 30 pont


Szakmai-motivációs beszélgetés vizsgarész:

  • Elsősorban a jelentkező általános mérnöki attitűdjének megismerésére irányul. Lehetőség nyílik továbbá arra, hogy a jelentkező megfogalmazza azokat a célokat és értékeket, melyeket mérnökként követendőnek tart. A beszélgetés alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására is.

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 15 pont.