Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Kreditelismertetés, pluszpontok

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett ismeretek fogadhatók el előzményként.

A képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó miniszteri közlemény elérhető itt: www.kormany.hu/dokumentumtar vagy a Szakleírások menüpontban böngészhetők a felvi.hu oldalon.

Az előzményként elfogadott szakok két csoportra oszthatók:

1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehetők,

2. meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetők (azaz nem teljes kreditértékkel beszámíthatók).

A mesterképzések bemeneti követelményeit az adott évre vonatkozó Tájékoztató 3. sz. táblázata tartalmazza.

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges, a honlapunk intézményi oldalain meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

A nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel rendelkezők esetében a felsőoktatási intézmény kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Lehetőség van arra is, hogy ezt még a felvételi eljárás előtt kezdeményezze a jelentkező (előzetes kreditelismerési eljárás).

Ha a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor még abban az esetben sem vehető fel az adott mesterképzési szakra, ha a felvételi összpontszáma elérné a felvételi ponthatárt. A kreditelismerési eljárásról bővebben az aktuális Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban lehet olvasni (A mesterképzésre jelentkezés speciális szabályai c. fejezet).