Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szerkezet-építőmérnöki MSc - Kreditelismerés – Pontszámítás – többletpontok

Kreditelismerés

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerkezet-építőmérnöki mesterszakra bemenetként az építőmérnöki alapképzési szak (BSc) vehető figyelembe teljes kreditérték beszámításával. Amennyiben Ön ettől eltérő végzettséggel rendelkezik, vagy végzettségét nem a „Bologna” rendszerben szerezte, akkor kreditelismerési kérelem beadása szükséges.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadottak továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

E szakok esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:

természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) terültéről 25 kredit;

gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;

általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;

szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek (tartók statikája, véges elemek módszere, hidak, épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, öszvérszerkezetek, geotechnika, építési projektek szervezése) területéről 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A kreditelismertetési eljárás eredményéről határozat formájában kap értesítést.


Pontszámítás – többletpontok

Felvételi pontok:

- írásbeli vizsga: 30 pont

- szakmai és motivációs beszélgetés: 15 pont

- oklevél minősítése alapján: 45 pont

oklevél minősítése:

A PTE MIK a mesterképzésekben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja:

jeles – 45 pont, jó - 36 pont, közepes 27 pont, elégséges - 18 pont.


Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható. A többletpont jogosultságot igazolni kell (fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet igazolása; nyelvvizsga bizonyítvány(ok); OTDK oklevél; munkáltatói igazolás; stb).

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont

- fogyatékosság: 2 pont

- gyermekgondozás: 2 pont

- hátrányos helyzet: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

- 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

- OTDK 1. helyezés: 4 pont

- OTDK 2. helyezés: 2 pont

- OTDK 3. helyezés: 2 pont

- kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont