Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tanulmányi és szociális ösztöndíjak

A PTE Műszaki és Informatikai Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (DJKB) felé benyújtható támogatások.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj (RSZÖ)

Jelenleg minden félévben pályázható támogatás. A szociálisan rászoruló hallgatókat próbáljuk meg anyagilag támogatni. Egy pályázati űrlapot kell kitölteni és csatolni a kitöltési útmutató által meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik pályáztak RSZÖ-re és a pályázatban igazolt szociális háttere megváltozott. Vagy azok a hallgatók, akik nem adtak le RSZÖ-t az adott félévben, de csatolnak minden olyan dokumentumot, ami az RSZÖ pályázathoz szükséges és ezzel igazolja szociális rászorultságát.

Intézményi Szakmai és Tudományos Ösztöndíj

Ezzel az ösztöndíjjal, a kar azokat a hallgatókat jutalmazza anyagi támogatással, akik a tanulmányaik mellett egyéb Tudományos, Sport vagy/és Kulturális tevékenységeket is végeznek, a Kar színeiben. Erre a támogatásra is egy rendszeresített űrlapon lehet pályázni és a kitöltési útmutatóban meghatározott dokumentumokat csatolni.

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj

Azok a hallgatók pályázhatnak erre az ösztöndíjra, akik legalább hat hetes köztelező gyakorlatukat nem Pécsen vagy nem a lakóhelyükön végezték. Az Ösztöndíj arra hivatott, hogy kicsit enyhítsük a szakmai gyakorlatok anyagi vonzatának a terhét.

Kollégiumi férőhely elnyerése az adott tanévre

Ezt a pályázatot a kar és az egyetem a következő tanév előtt hirdeti meg, egy rendszeresített űrlapon a hallgatók tudnak kollégiumi férőhelyre pályázni a következő tanévre. Ennek a pályázatnak is ugyan az a módja, mint az előzőeknek, a kitöltési útmutató által bekért igazolásokat csatolni kell és az űrlapot helyesen kitölteni.

Esély Egyenlőségi Pályázat

Ez a pályázat nem kari sajátosság, ezt a Pécsi Tudomány Egyetem hirdeti meg, de a kari DJKB-nál kell leadni a pályázatot. Ez a támogatás azoknak a hallgatóknak szól, akik kollégiumi férőhelyet nyertek az adott tanévre és szociális helyzetük miatt rászorulnak. Azok a hallgatók, akik elnyerik a pályázatot, az egyetem átvállalja az egész éves kollégiumi díjukat.

Sport és Tanulmányi Ösztöndíj

Az ösztöndíj támogatást kíván nyújtani a nappali tagozatos hallgatók tanulmányi és sporttevékenységének fokozására, különös tekintettel a versenyrészvételekre.  A támogatásra  félévenként lehet pályázni -  pl. egy hónapokig tartó versenyfelkészülés költségeire -, de eseti támogatást is kérhető nevezési díjak, utazási költségek és szállásdíjak finanszírozására.