Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Műszaki felsőoktatási szakképzés (FOKSZ)

4 félév (3 tanulmányi + 1 gyakorlati félév)

A képzés célja
Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező műszaki szakembereket képzünk, akik hidat teremtenek a szakmunka és a mérnöki munka között. Cél a képzés specializációinak megfelelő széles körű elméleti és elsősorban munkaadói igényekre alapozott gyakorlati szaktudással bíró szakemberek képzése, akik képesek támogatni a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját.

A pécsi képzés különlegessége
Régióban egyedüli műszaki felsőfokú oklevelet adó képzés.
A képzésben teljesített kreditek 40-45%-a, - specializációtól függően 49-54 kredit - akkreditálható a megfelelő BSC képzésbe.

A szakképzettség megnevezése az oklevélben
Műszaki mérnökasszisztens (Technical Engineer Assistant)

Specializáció(k)
Gépészet specializáció 1 - általános gépészet
Célunk olyan asszisztensek képzése az ipar számára, akik alapos ismeretekkel rendelkeznek a gépgyártás-technológiákról, a gépipari berendezések üzemeltetéséről és karbantartásáról, és akik képesek a megszerzett ismeretek gépész-technikus szintű gyakorlati alkalmazására.

Gépészet specializáció 2 – komfortgépészet
Energia- és vízhatékonyság, higiénia, fenntarthatóság szempontú épületgépészet oktatása a fő célkitűzésünk, amely szaktudás az épületgépészeti rendszerek létesítésének bármely fázisában jól alkalmazható.

Elektrotechnika-elektronika specializáció
Szeretnéd tudni, hogyan működik egy robot? Vagy részt vennél egy intelligens épület üzemeltetésében? Érdekelnek a megújuló energiaforrások? Vagy inkább részt vennél Magyarország legnagyobb energetikai fejlesztésében a Paks II. projekt keretében? Ismerd meg az energetika és energiaellátás rejtelmeit az Elektrotechnika-elektronika specializációnkon!

Környezetvédelem-vízgazdálkodás specializáció
A környezetvédelem-vízgazdálkodás specializáción olyan szakemberek képzését valósítjuk meg, akik mérnökasszisztensként a megszerzett műszaki és szakma-specifikus ismereteik birtokában aktívan járulhatnak hozzá a természeti és épített környezet minőségének megóvásához és javításához, az egészséges, élhető települési környezet megteremtéséhez, továbbá a civilizáció fenntartásához szükséges technológiák környezetkímélő üzemeltetéséhez.

Könnyűipar specializáció - ortopédiai műszerész
Az ortopédiai műszerészek manapság egyre komolyabb szakképzést igényelnek, hogy megismerkedhessenek a legfejlettebb műszaki technológiákkal. A robotika, a programozás és a bioinformatika kiegészülve a 3 dimenziós nyomtatással, maximálisan egyénre adaptált segédeszközök előállítását teszi lehetővé. A ma elérhető legkorszerűbb segédeszközöket rátermett, felkészült ortopédiai műszerészek teszik a betegek számára használhatóvá, egyedi funkciót ellátó kiegészítőkké.

Kiknek ajánljuk?
Ha úgy érzed, hogy az alapképzésre történő bekerüléshez kevés a pontod, ha nem sikerült jól az érettségid, vagy még nem szereztél emelt szintű érettségit, akkor jelentkezz a FOKSZ-ra!
Ha a FOKSZ után a megfelelő alapszakon folytatod tanulmányaidat, akár 50 kreditpontot is elismertethetsz.

Mi szükséges a sikeres felvételihez?
Felsőoktatási szakképzésre az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot. A pontszám kiszámítása a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik.

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van:

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet
EÖRDÖGHNÉ Dr. MIKLÓS Mária
Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék

operatív szakfelelős
+36 72 503 650/23869
eordoghne@mik.pte.hu