Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Hulladékgazdálkodási szakmérnök / műszaki szakember

A szakirányú továbbképzés általános célja, a hulladékgazdálkodás szakterületei számára olyan szakmérnökök/műszaki szakemberek képzése, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik, továbbá képesek a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására.

A képzés típusa és ideje

Posztgraduális – Levelező - Önköltséges – 2 félév 

A felvétel feltétele(i)

A Szakmérnök képzésben műszaki vagy agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A Szakember képzésre műszaki (kivéve mérnök szakképzettség), természettudományi, agrár, valamint speciális gazdasági képzési területen, legalább alapszakon szerzett végzettséggel rendelkezőket várunk. 

A képzettség hasznosítási területei

  • Települések, vagy a kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjainak, lehetőségeinek felismerése és a problémák, valamint a szükséges teendők integrált megfogalmazása.
  • Hulladékgazdálkodási cégek bármely műszaki munkakörének ellátása.
  • Települések hulladékgazdálkodási feladataihoz műszaki támogatás önkormányzati szférában.
  • Települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben és magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, szakigazgatási feladatok ellátása, menedzselése és szaktanácsadása.
  • A hulladékgazdálkodás infrastrukturális erőforrásainak kiválasztása, azok ésszerű kihasználása, fejlesztése és fenntartása.
  • Engedélyezési eljárásokban való részvétel hulladékgazdálkodási területet érintő beruházások során.
  • Hulladékgazdálkodási eljárások kiválasztása, tervezése, tesztelése, beüzemelése, üzemviteli beavatkozásokhoz szükséges szakmérnöki szerepek ellátása.
  • Környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésének kezdeményezése és működtetése, környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok megvalósításában való szakmérnöki közreműködés.
  • Hulladékgazdálkodási érintettségű projektek pályázataiban és lebonyolításában történő szakmai részvétel.
  • Különböző szakterületek közötti koordináció, így megalapozott, körültekintő hulladékgazdálkodással kapcsolatos vélemények megfogalmazása, döntéselőkészítői szerepkör betöltése.


Jelentkezés, határidő
A mellékelt jelentkezési lap és a diploma másolat emailben történő megküldésével 2024. január 22-ig!

A képzés várható indulása: 2024. február

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van:

Dr. Leitol Csaba
Környezetmérnök Tanszék
+36 72 503 650/23965
leitol.csaba@mik.pte.hu

Zentai Tímea
Környezetmérnök Tanszék
ügyvivő szakértő
+36 72 503 650/23965
zentai.timea@mik.pte.hu