Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Atomerőművi üzemeltetési szakember

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapszintű ismeretekkel rendelkeznek az atomerőmű technológiai folyamatairól (reaktortechnológia, gépészeti technológiák, vízelőkészítés, villamos technológiák, irányítástechnika, környezet- és sugárvédelem), átlátják az atomerőmű fő technológiai rendszereit, az üzemeltetés folyamatát, tisztában vannak a nukleáris biztonság alapjaival és az atomerőmű egészséget és környezetet nem veszélyeztető, biztonságos működtetésével.


A képzést elvégző szakemberek – az erőmű-specifikus ismeretek elsajátítása után – a felépülő új atomerőben alkalmasak lesznek atomerőművi technológiai folyamatok üzemeltetése során fellépő egyszerűbb feladatok megoldására, az atomerőmű üzemeltetéséhez kapcsolódó, az emberi egészségre és biztonságra kiható hatásmechanizmusok felismerésére, egyszerűbb, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására. A képzést elvégző szakemberek felkészültek az egészen életen át tartó tanulásra, ismereteik bővítésére.


A képzés típusa és ideje:

Posztgraduális – Levelező – 2 félév

 

A felvétel feltétele:
A Szakember képzésben a felvétel feltételeként elfogadott alap- és mesterképzési szakok: fizikus, vegyész.


A képzettség hasznosítási területei:


  • Az atomerőművi üzemeltetési szakterület legfontosabb terminológiái, elméletei, eljárásrendje ismeretében az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása.
  • Az atomerőmű üzemeltetése során gyakran előforduló, rutin szakmai problémák azonosítása, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárása, megfogalmazása és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) azok megoldása.
  • Az atomerőművi rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveinek és módszereinek alkalmazásához köthető tevékenységek.
  • Az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítése, működése, az alkalmazott rendszerelemek kialakítása és kapcsolatának ismeretéhez tartozó területek.
  • Az atomerőművi rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki, jogi és környezetvédelmi előírásokhoz kapcsolódó tevékenységek.
  • Az atomerőművi technológiai folyamatok irányítása és ellenőrzése, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeinek szem előtt tartásával.
  • Egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálása, az elhárítási, karbantartási műveletek kiválasztása.
  • Atomerőművi technológiai folyamatok területén a rendszertechnikai és folyamatszabályozási témák.
  • Az atomerőművi technológiai rendszerek üzemeltetésének felügyelete, a munkahelyi vezető útmutatása alapján a rábízott személyi állomány munkavégzésének irányítása. 


Jelentkezés, határidő:

A mellékelt jelentkezési lap és a diploma másolat e-mailben történő megküldésével 2024.augusztus 23-ig!

A képzés várható indulása: 2024. szeptember


 

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdés merül fel:

 DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita egyetemi docens

E-mail:  kovacs.anita@mik.pte.hu

Telefon: +36 30 209 5291

Kapcsolódó tartalmak