Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

A 2017/2018-as tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok Kari rangsora

A 2017/2018-as tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok Kari rangsora.

Rangsor száma
NEPTUN-kód
Tanulmányi átlag
A bírálat során kapott összpontszám
1FV81IC
3,83
100,83
2WQELGX
5,1
66,2
3MDLC6A
4,46
64,46
4IJ9FT0
3,79
50,79
5ESSJ0K
4,73
49,73
6ACEH7U
4,89
29,89
7UBDU3Z
4,2
24,2
8SV87L2
4,64
19,64
9RTLCGR
4,35
12,36
10YKCFVU
5,07
5,07
Fellebbezés:

Fellebbezési kérelem nyújtható be a kar dékánjának címezve a TO Ügyfélszolgálatán.

Határidő: 2017. július 17.

A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek nincs helye. A fellebbezéseket a dékán elbírálja, a döntésről értesíti a hallgatót és a Pályázati és Ösztöndíj Bizottságot.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt. Amennyiben a hallgató jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, a megszűnést követően az ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatókat a dékán 2017 szeptemberében értesíti az oktatásért felelős miniszter döntésének megfelelően.