Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Építőmérnöki (BSc)

8 félév

Magyar nyelvű képzés
Nappali – állami ösztöndíjas és önköltséges (az önköltség összege: 230.000,- Ft/félév)
Levelező – állami ösztöndíjas és önköltséges (az önköltség összege: 230.000,- Ft/félév)

Nappali tagozaton duális képzési formában is.

Angol nyelvű képzés
Nappali – önköltséges (az önköltség összege: 320.000,- Ft/félév)

A minket körülvevő világ kialakítása és formálása szempontjából az építőmérnöki munka az egyik legfontosabb tevékenység. Mi, építőmérnökök teremtjük meg a többi szakma számára a megfelelő „alapozást"! „A jövőt mi alakítjuk” Ha szeretnéd alakítani környezetedet, ha szeretnél évtizedekig megmaradót alkotni, ha szeretnél grandiózus építkezések résztvevője lenni, akkor válaszd az építőmérnök alapképzést (BSc)!

A képzés célja

Az építőmérnök BSc-képzés célja olyan építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben való folytatásához.
A tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után a szakmai kamarák elvárásainak teljesítésével megszerezhető.

Elsajátítható szakmai kompetenciák

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:

 • műszaki vezetői tevékenység végzésére,
 • építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,
 • építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására,
 • településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén,
 • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására. Alapfokozat birtokában az építőmérnökök – a várható specializációkat is figyelembe véve – képesek adott specializáción belül:
  • egyszerűbb tervezési és fejlesztési feladatok önálló megoldására,
  • bonyolultabb tervezési és fejlesztési feladatokban – irányítás melletti – érdemi mérnöki közreműködésre,
  • kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére, munkavédelmi feladatok megoldására.

A pécsi képzés különlegessége

A nálunk eltöltött idő alatt megfelelő alapokat adunk a széles körű építőmérnöki munka elvégzéséhez, modern és egyben barátságos környezetben. Különböző mérőtáborok, mint például az Orfűn megrendezett geodéziai mérőtábor segítik az iskolai gyakorlati képzést. A szakmai színvonalat kereskedelmi végeselem programok, mint pl. a FEMDESIGN, az AXIS, TEKLA STRUCTURES, ANSYS, valamint a grafikus programrendszerek, mint az AUTOCAD, ARCHICAD, Nemetschek és a WasyGeo, ArcView 3.2, ESRI Magyarország ArcGIS térinformatikai szoftvereken alapuló oktatás is emeli.

Ez is mind rád vár, ha a pécsi, nemzetközi trendekre kiemelten figyelő képzést választod.

A szakképzettség megnevezése az oklevélben

Építőmérnök (Civil Engineering)

Továbblépés mesterképzésre

Szerkezet-építőmérnöki MSc
Településmérnöki MSc

Ágazatok, specializáció(k)
Szerkezet-építőmérnök ágazat
Magasépítési specializáció

A képzés során a hallgatók az alábbi szakterületek legfontosabb ismereteit sajátítják el

 • magasépítési szakterület: épületszerkezetek, építmények tartószerkezeteinek analízise, tervezése, építése, rekonstrukciója, mérnöki építmények fenntartása és üzemeltetése. A hallgatók szakosodhatnak speciális tartószerkezeti és kapcsolódó geotechnikai, mélyépítési, szakmai képzésekre is.
 • infrastruktúra-építőmérnök szakterület: közlekedési létesítmények pályaszerkezetei, forgalomtechnika,környezetvédelem, úttervezés, vasúttervezés,települési közlekedés, infrastruktúra műtárgyak
 • vízmérnöki szakterület: regionális közműrendszerek, vízgazdálkodás, vízépítés, vízkészletgazdálkodás, víz- és vízenergia-hasznosítás, vízkárelhárítás, vízminőség-védelem, közüzemi szolgáltatások, víz- és környezeti jog, hidro- és geoinformatika, térinformatika.
 • települési szakterület: települések, kistérségek, régiók fenntartható fejlesztése, rehabilitációja, értékvédelme.
 • építési menedzsment szakterület.

Azok jelentkezését várjuk

Akiket érdekel, hogy hogyan épült a Lánchíd, vagy, hogy miként tervezték, építették meg a Duna alatt a metrót? Ha te is szeretnél hasonlóakkal foglalkozni, akkor gyere az építőmérnöki alapképzési szakra, hogy megfelelő alapokat adhassunk a széles körű építőmérnöki munka elvégzéséhez.

Gyakorlatorientált képzésünk folyamatosan a legújabb szakmai ismeretekkel bővül.

Főbb tantárgyak, ismeretkörök

Matematika, mechanika, ábrázoló geometria, geodézia, térinformatika, talajmechanika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, közművek, útépítés, vasútépítés, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, térinformatikai mérőgyakorlat, vízépítési laborgyakorlat, szerkezetdiagnosztizáló laborgyakorlat.

Elhelyezkedési lehetőségek

Építőipari vállalatoknál építésvezetőként, vállalkozási mérnökként, technológusként, különböző szintű vezetőként, tervezőirodákban segédtervezőként, tervezőként, megfelelő számú gyakorlati év után önálló tervezőként, felelős műszaki vezetőként, építési műszaki ellenőrként, projektmenedzserként, kisvállalkozóként, vállalkozóként, közigazgatásban, önkormányzatoknál, szakhatóságoknál mérnöki munkakörben, közművállalatoknál, gazdasági szervezeteknél, önkormányzatok műszaki osztályain beosztott mérnökként, illetve vezetőként, kommunális üzemeknél vagy városgazdasági vállalatoknál beosztott mérnökként, vezetőként, vállalkozásvezetőként.

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

dr. FÜLÖP Attila
Építőmérnök Tanszék
operatív szakfelelős
+36 72 503 650/23832
fulop.attila@mik.pte.hu