Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Pécsi építőművész hallgatóé az egyik Pro Arte Aranyérem


Budapest

Szintén Bianka, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának építőművész mesterszakos hallgatója az idei OTDK első helyezése, valamint az Innovációs különdíj után Pro Arte Aranyérmet nyert. A rangos elismerés, melyből mindössze kettőt adnak át, a kiemelkedő egyéniséget díjazza. A Pro Scientia és Pro Arte Aranyérmeket a Magyar Tudományos Akadémián, novemberben vehetik át a díjazottak a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát lezáró ünnepi ülésen.

313 pályázatból szakmai bizottságok választották ki a tudományterületeken legjobb öt-öt hallgatót. A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság döntésének megfelelően közülük összesen 45-en Pro Scientia Aranyérmet, ketten Pro Arte Aranyérmet kapnak, utóbbi közül az egyiket Szintén Bianka, a PTE Műszaki és Informatikai Karának építőművész hallgatója. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban határozta el, hogy az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyéremet, majd később Pro Arte Aranyérmet is adományoz.

Pro Scientia és Pro Arte Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget. 

Az Aranyérmeket két évenként ítélik oda, a Pro Arte Aranyérem 2005-től nyerhető el. A kitüntetést megalapítása óta minden alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnökével közösen adja át a kitüntetett fiataloknak, és erre az ünnepélyes eseményre hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor.

A kitüntetésben részesülők az Aranyérmet díszdobozban elhelyezve veszik át, amelyhez egy kisméretű, az érem főmotívumát tartalmazó, aranyozott-tűzzománc kitűző is tartozik. Az érem odaítéléséről szóló, díszmappában elhelyezett oklevelet az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter írja alá."