Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki (MSc)

4 félév

Magyar nyelvű képzés, levelező, állami ösztöndíjas és önköltséges formában.

Ha gépészmérnök alapdiplomával rendelkezel, és szeretnél a szakmádban szélesebb körű ismeretekre szert tenni, további előmenetelre, jogosultságok megszerzésére törekszel, akkor jelentkezz a PTE-MIK gépészmérnök mesterképzés szakára.

Egyetemünkön mesterképzésben jelenleg az épületgépészet specializáció ismeretei sajátíthatók el, de tervezzük az általános gépészmérnöki területekre vonatkozó mesterképzés indítását is. 

Képzésünk tantervét úgy állítottuk össze, hogy szakmai ismereteidet széles körben bővítse. A gyakorló mérnöki pályán – tervezés, kivitelezés, üzemeltetés – megszerezheted a kamarai jogosultságokat, illetve tudományos kutatóként a doktori fokozat eléréséhez is jó alapokra tehetsz szert. Korszerű, mély elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz, ha a PTE MIK gépészmérnök MSc képzését választod.

A képzés célja


Gépészmérnök mesterképzésünk célja, hogy a hallgatók megismerjék és elmélyítsék a gépészmérnöki tudományok művelésének korszerű szempontjait, mint a fenntarthatóság, komplex megközelítés, interdiszciplináris feladatkezelés, stb., alapozva az alapszakon megszerzett tudásra és egyben tovább szélesítve azt. Olyan gépészmérnöket szeretnénk képezni, akik az épületgépészetben jelentkező feladatok komplex kezelésére alkalmasak, akik természettudományi, műszaki és gazdasági, humán valamint  nyelvi ismereteik/ készségeik révén képesek önállóan, a forráshatékonyság, fenntarthatóság, élettartam elemzés szempontjait követve  irányítani az épületgépészeti feladatok megoldását.

A pécsi képzés különlegessége


Képzésünk tartalmilag és módszereiben is sok újdonságot hordoz. Az előírt alaptudományi ismeretek – matematika, hő-és áramlástan, mechanika – oktatására komplex, a valós feladatok megoldásának példáit ismertető tárgyakat alakítottunk ki. Az épületgépészeti szakági és kapcsolódó területi ismereteket - pl.: BIM - projekt szemléletű, életszerű feladatokat megoldó, nagyobb kreditértékű tárgyakban oktatjuk. Szeretnénk súlypontba helyezni az ökológiai és ökonómiai értelmű fenntarthatóság gyakorlatba ültetésének szempontjait, módszereit. Ezt a célt szolgálja a megújuló energia-hasznosítás, életciklus elemzés, a környezeti hatásértékelő módszerek, a környezetszabályozás témák tárgyalása. Korszerű oktatási módszereink néhány eleme: számítógépes modellezés, projekt alapú órák, közös gondolkodás, gamifikáció, esettanulmány értelmezése, stb.

A szakképesítés megnevezése az oklevélben


Okleveles gépészmérnök (Mechanical engineer)

Specializáció(k)

  • Épületgépészet

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

EÖRDÖGHNÉ DR. MIKLÓS Mária egyetemi docens, szakfelelős
Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
+36 72 503-650/23869
eordoghne@mik.pte.hu

 

 Felvételi információk

Kapcsolódó tartalmak