Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki (MSc)

4 félév

A felvételi vizsga időpontja: 2020. június 24. szerda 09:00.
A felvételi vizsga két részből áll: mérnöki tájékozottság felmérése (szakmai beszélgetés) és motivációs beszélgetés.
A vizsga helyszíne: Online Microsoft Teams felületen.

 Felvételi információk

A szakképzettség megnevezése az oklevélben

okleveles gépészmérnök

A képzés célja

A PTE MIK gépészmérnök mesterképzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik az épületgépészetben jelentkező feladatok komplex kezelésére alkalmasak, akik természettudományi, műszaki és gazdasági, humán valamint  nyelvi ismereteik/ készségeik révén képesek önállóan, a forráshatékonyság, fenntarthatóság, élettartam elemzés szempontjait követve  irányítani az épületgépészeti feladatok megoldását. Mindezeket a tevékenységeket társadalmi felelősségük tudatában végzik. Célunk olyan szakemberek  képzése, akik az elsajátított ismereteken túlmutatóan, széles feladatkörben képesek kreatív, innovatív és hatékony megoldások kifejlesztésére és megvalósítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

Választható Specializációk
  • épületgépészet
Főbb ismeretkörök; szakterületek, amelyekből a mesterszak felépül
  • Gépészmérnöki kötelező szakmai ismeretek (Mechanikai feladatok matematikai megoldási módszerei, Hő- ás áramlástani feladatok matematikai megoldási módszerei, Méréstechnika – jelfeldolgozás, Smart rendszerek a gépészmérnöki gyakorlatban, Életciklus elemzés, Mérnöki létesítmények megvalósításának szervezése, Környezetszabályozás és energiagazdálkodás)
  • Specializációhoz választható szakmai ismeretek: Épületgépészeti rendszerek I-III., Épületdiagnosztika és audit, Épületfelügyeleti rendszerek, épületinformatika, Épületfizikai, épületenergetikai számítógépes modellezés, Megújuló energiát hasznosító épületgépészeti rendszerek, Komplex projektfeladat (Épületgépészeti rendszerek komplex tervezése)
Az gépészmérnök képességei

Az átlagosnál mélyebb ismeretekkel és magasabb szintű képességekkel rendelkezik a következő területeken:

  • az épületgépészet ágazatai – fűtés, lég- és klímtechnika, vízellátás-csatornázás, gázellátás – rendszereinek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése, technológiai adatszolgáltatás alapján termelő technológiák kiszolgáló rendszereinek tervezése, kivitelezése
Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

Eördöghné Dr. Miklós Mária egyetemi docens
Épületgépész és Létesítménymérnöki Tanszék
szakfelelős
eordoghne@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak