Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Stirling János Prof. Dr.
Stirling János Prof. Dr.
Egyetemi tanár
stirling.janos@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

 szül: 1951. nov. 28.

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Bp. érettségi: 1970.
Kertészeti Egyetem Táj- és kertépítészeti szak. 1971-1976. okl. tájépítész mérnök, 1976.
ELTE BTK művészettörténet, történelem szak egyéni levelező, 1973-1976.

dr. univ. Kertészeti Egyetem (1980.)
dr. univ. ELTE BTK Művészettörténeti Szak (1988)
a tudomány kandidátusa (TMB 1987)
dr. habil. PTE TTK Növénytani Tanszék (1999)
akadémikus (Szent István Tudományos Akadémia, 1998.)

Eddigi munkahelyek, beosztással:

 Természettudományi Múzeum Könyvtára, 1976. okt. 1-1977. jan. 1. könyvtáros
Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteménye 1977. jan. 1- 1979. ápr. 1. tud. munkatárs, könyvtáros
Magyar Néprajzi Múzeum 1979. ápr. 1-1986. aug. 31. könyvtáros
(közben 1983. szept. 1-1986. aug. 31. TMB ösztöndíjas)
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rektori Hivatala 1986. szept. 1-1988. jan. 1. titkárságvezető, közművelődési igazgató
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Könyvtára 1988. jan. 1-1990. szept. 1. archivumigazgató
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertművészeti Tanszék 1990. szept. 1-1997. okt. 1. tud. főmunkatárs, tanszék-vezető h.
Janus Pannonius Tudományegyetem (most: Pécsi Tudományegyetem) Pedagógiai Tanszék 1998. április 1- tud. mun-katárs, 2000. júl. 1.- egyetemi tanár 

Díjak, kitüntetések:

 Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend lovagkeresztje (Vatikán, 1999)

Hunyady-díj (2000.) 

Tudományos közéleti tevékenység:

 MTA II. oszt. Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Biz. választott t. az 1996-os ciklustól
MTA I. oszt. Ókortudományi Biz. tagja
MTA Magyar Numizmatikai Társulat választm. t. 1990-től MTA PAB Biológiai Biz. Tagja,
MTA PAB Tudománytört. Biz. T.
Magyar Orvostörténelmi Társaság vezetőségi ill. elnökségi t. 1983-tól Szent István Társulat igazgatóválasztm. t. 1993-tól, elnökségi t. 1996-tól Szent István Akadémia előkészítő biz. elnöke 1996-tól, mb. főtitkár 1998-tól, kinevezett főtitkár 2002-től
Dél Balatoni Tudományos Biz. választm. t. (Üzemeltető: Siótour Rt, elnök: Kanyar József DSc.) 1978-tól
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat t.
Ókortudományi Társaság t.

Publikációk
Könyvek:

 

  • Stirling János: Chrestomathia a történeti ökológia tanulmányozásához, Pécs, 2010
  • Stirling János: Magyar reneszánsz kertek a XVI-XVII. században, Budapest, 2008 
  • Stirling János: Néhány szó a pápai akadémiáról, Új Ember Évkönyv, 2007 
  • Stirling János: Saliunca. A attempt to identify a pannonian drug plant, Budapest, 2006
  • Stirling János: Chrestomathia a történeti ökológia tanulmányozásához. I. Klasszikus ókor, Budapest, 2006 
  • Stirling János: Hittel és alázattal. Horvát Adolf Olivér OCist. köszöntése., Pécs, 2004 
  • Stirling János: Bevezetés az európai gondolkodás és művelődés történetébe., Pécs, 2001 
  • Stirling János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században, Budapest, 1996 
  • Stirling János: Lexicon nominum herbarum. arborum fruticumque linguae Latinae. Vol. I-IV., Budapest, 1996 
  • Stirling János: Szólád története, Szólád, 1993 
Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

 

 (Opponensi és lektori vélemények, könyvillusztrálások, rövid recenziók, nyomtatásban megjelent szakvélemények és újságcikkek mellőzve)
STIRLING J.: Bemutatkozik a Természettudományi Muzeum fotóköre. FOTÓ 26. évf. 4. sz. (1979.április) 173–175.
STIRLING J.: Parasztbútorok. Kiállítási vezető. A Néprajzi Múzeum 1980. június havi programja 5 p.
STIRLING J.: A szecesszió korának kertművészete Magyarországon. Egyetemi doktori értekezés. (Kézirat) Bp. 1980 180 p.
STIRLING J.: Fényképező néprajzkutatók. Lemezes géppel Uj–Guineában 1. Bíró Lajos. FOTÓ 1981 28. évf. 15.sz. 208–211.
STIRLING J.: Fényképező néprajzkutatók. Jankó János az első szociofotós. FOTÓ 1981. 8. sz. 352–355.
STIRLING J.: Fényképező néprajzkutatók. Gönyei Sándor. FOTÓ 1981. 28. évf. 11. sz. (1981. november) 508–510.
STIRLING J.: Vizek, vízgyűjtők, táji teljesítőképesség. (Recenzió: Szarvas Ferenc–Ghimessy László azonos című könyvéről. VIZDOK Bp. 1978. In: Zöldfelületgazdálkodás 1982, 43:sz. 72–73.
STIRLING J.: Magyar (gyógy)növénynevek Diószegi Sámuel egy eddig ismeretlen röpiratában. Comm. Hist. Artis Med. 1982 (110): 103–114.
STIRLING J.: Balatonszemes, a századelő kertészeti remekműve. SOMOGY 10. évf. 14. sz. 1982. júl.–aug. 80–82.
STIRLING J.: Fényképező néprajzkutatók. Kamerával az indiánok között. Beszélgetés Boglár Lajossal. FOTÓ 29. évf. 9. sz. (1982. szept.): 410–414.
STIRLING J.: A növénynevek kutatásának szerepe a kerttörténetben. Tudománytörténeti és módszertani ismertető. In: Zöldfelületgazdálkodás 1983 48: 55.
STIRLING J.: Etnobotanika és gyógyszerkutatás. Konferencia Pécsett, 1982. október 22. Ethnographia XCIV. évf. 3.sz. (1983): 469 – 470.
STIRLING J.: A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai. Recenzió Surányi Dezső könyvéről. (Magvető Bp. 1982.)–Honismeret 1983/6. (XI. évf.1) 52–53.
STIRLING J.: Kamerával Hellasz tájain. FOTÓ 30. évf. 17. sz. (1983. július): 314–316.
STIRLING J.: Egy Jeles Vad–Kert, avagy az oktalan állatoknak természeti historiája Miskolczi Gáspár által. (Vál. sajtó alá rend. és az utószót irta: ––. Bp. Magvető K. 1983. 526 (2) p. Utószó: 477 – 522.
STIRLING J.: Orvosi kertek Magyarországon a XVI. században. Zöldfelületgazdálkodás 1983 (53): 44–47.
STIRLING J.: Inventáriumok és összeírások mint kertészettörténeti források. Zöldfelületgazdálkodás 1984 (54): 52–54.
STIRLING J.: Lippay György pozsonyi kertjének egy eddig ismeretlen ábrázolása 1663–ból. A Kertészeti Egyetem Közleményei 1984: 329 –337.
STIRLING J.: Botanikatörténeti kutatások alkalmazási lehetőségei középkori műemlékrekonstrukcióknál. In: Zöldfelületgazdálkodás 1985 (55): 26–28.
STIRLING J.: A filagória XVII. századi kertjeinkben. In: Zöldfelületgazdálkodás 1985 (58): 53–56.
STIRLING J.: Orvosi kertek Magyarországon a XVI. században. Comm. Hist. Artis Medicinae 1985 (109 – 112.): 111–115.
STIRLING J.: A magyarországi díszkertkultúra a XVI–XVII. században. (Kandidátusi értekezés kézirat) Bp. 1986 182 p. MTA Kézirattára
STIRLING J.: Kandidátusi értekezés tézisei: A magyarországi díszkertkultúra a XVI–XVII. században. Bp. TTM ny. 1986 11 p.
STIRLING J.: Ludak és liliomok. Diószegi és Fazekas Füvészkönyvéről. HÁTTÉR 16; 1986–1987/1: 9–11.
STIRLING J.: Egy híres kert Csurgón a XVI. század közepén. SOMOGY (XIV. évf.) 1986 jan. – febr. (1. sz.) 82–87.
STIRLING J.: Kertek vagyonbecslései a XVII. századból. In: Zöldfelületgazdálkodás 1986 (60): 55–56.
STIRLING J.: Balatonszemes nyaralótelepének zöldfelületi rendezése a század első évtizedeiben. In: Zöldfelületgazdálkodás 11986 (61): 19– 23.
STIRLING J.: Egy karádi tanitónő emlékei. SOMOGY (XVII. évf.) 1989. szept. – okt. [5. sz.] 91–94.
STIRLING J.: A Néprajzi Múzeum Somogy megyére vonatkozó kéziratai. (1. közl.) A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában található somogyi vonatkozású kéziratok jegyzéke. Alsok – Kutas. Somogyi Honismereti Híradó 1989/2: 33–51.
STIRLING J.: Balatonszemes és környékének természeti viszonyai. In: Szemes Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről. (Szerk: Stirling J.) Balatonszemes 1990, 11–58.
STIRLING J.: Balatonszárszó és környékének természeti viszonyai. In: Balatonszárszó múltjáról és jelenéről. (Szerk.: Ázsóth Gy.) Balatonszárszó 1990, 15–62.
STIRLING J.: A villatelep fejlődése és a szemesi Fürdőegyesület . In: Szemes Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről. (Szerk: Stirling J.). Balatonszemes 1990, 231–263.
STIRLING J.: Fejezetek Balatonszemes néprajzából. Anyagi kultúra és folkór. In: Balatonszemes.Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről. (Szerk. Stirling J.) Balatonszemes 1990, 265–322.
STIRLING J.: A Néprajzi Múzeum Somogy megyére vonatkozó kéziratai. (2. közlemény) Lábod–Zselicszentpál. In: Somogyi Honismeret 1990/1: 27–41.
STIRLING J.: Még egyszer a SATOR formuláról. Az ÉREM 1991/ 1: 23–25.
STIRLING J.: Denár garas plakett. Figyelő Műkincs kereskedelem melléklet 1991 1 p.
STIRLING J.: Mennyit ér? Figyelő Műkincs kereskedelem melléklet 1991/4: 5.p.
STIRLING J.: Boldogasszony ága Szent György virága. A szakrális növényszimbólumok eredete és megjelenési köre. In: Boldogaszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. (Szerk.: Erdélyi Zs.) Szt. István Társ. Bp. 1991, 181–202.
STIRLING J.: Balatonőszöd és környékének természeti viszonyai. In: Balatonőszöd évszázadai. (Szerk.Stirling J.) Balatonőszöd 1991, 11–36.
STIRLING J.: Balatonőszöd gazdaságtörténete a kezdetektől a XX. század közepéig. In: Balatonőszöd évszázadai. (Szerk. Stirling J.) Balatonőszöd 1991, 71-116. [A könyvben hibásan szerepel a szerzőnév!]
STIRLING J.: Balatonőszöd népessége az összeírások tükrében. (XVIII–XIX. század) In: Balatonőszöd évszázadai. (Szerk: Stirling J.) Balatonőszöd 1991, 117–126.
STIRLING J.: A balatonőszödi fürdőtelep története és a Fürdőegyesület tevékenysége. In: Balatonőszöd évszázadai. (Szerk.Stirling J.) Balatonőszöd 1991, 207–258.
STIRLING J.–GUZSIK T. Őszöd katolikus templomai és papjai. In : Balatonőszöd évszázadai. (Szerk. Stirling J.) Balatonőszöd 1991, 149–154.
STIRLING J.: A késő középkori kertművészet szakrális szimbólumai a növénynevek tükrében. (A "Lippay János " Tudományos ülésszak előadásai és poszterei. Környezettudományi szekció) KÉE Kiad. Bp. 1992 114–117.
STIRLING J.: A pénztárca kong, a piac pang. FIGYELŐ Műkincs – kereskedelem melléklet 1992 8.p.
STIRLING J.: Fontos az arany–arány. FIGYELŐ Műkincs–kereskedelem melléklet. 1992/4, 4.p.
STIRLING J.: Természeti viszonyok. In: Szólád története. (Szerk. Stirling J.) Szólád Önkorm. Kiad.1993, 7–50.
STIRLING J.– NAGY. D. L. : Szólád története az első világháború végétől a kommunizmus bukásáig. In: Szólád története. (Szerk. Stirling J.) Szólád Önkorm. Kiad. 1993 131–198.
STIRLING J.: A Hunyady család. In: Szólád története. (Szerk. Stirling J.) Szólád Önkorm. Kiad. 1993, 199–204.
STIRLING J.: Folklóradatok Szólád néprajzához. In: Szólád története. (Szerk. Stirling J.) Szólád Önkorm. Kiad. 1993, 273–304.
STIRLING J.: SALIVNCA. Comm. de Hist. Artis Med. 1993 (133–140): 149–154. Módosított változatban megjelent még: Antik Tanulmányok 1993 (37) 1–2: 141–143.
STIRLING J.: Védett növényeink. (1.) A kökörcsin. (Pulsatilla sp.) In: Magyar Cserkész 32. évf. 17. sz. (1993. július): 22.p.
STIRLING J.: Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon 1. kötetében: ábrahámgyökér ábrahámfa akantusz allelujafű aloé orvosi angyalgyökér angyalrúugtafű apácabokor apácakonty apácaliliom apácavirág arkangyalfű árnika Áron szakálla árvácska baldrián balzsamfa bdellium benedekfű bogáncs boldogasszony ága boldogasszony csepegtette fű boldogasszony csipkéje boldogasszony haja boldogasszony káposztája boldogasszony palástja boldogasszony papucsa boldogasszony rózsája boldogasszony tenyere boldogasszony tövise borbálafű borostyán. In: Magyar Katolikus Lexikon 1. köt. (A–Bor) Szent István Társulat Bp. 1993.
(Stirling J. szerk.): P. QUADRUPANI: Lelki útmutató. Babura L. fordítását átdolg. és sajtó alá rend. S. J. Christianus kiad. Bp. 1994. 248 p.
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque Linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. I. A–B. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1995. 222 p.
STIRLING J.: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században (Enciklopédia K. Bp. 1996, 302 p.)
A barokk kert. TV film 30 perc. TV Magiszter Produkció szerk Papp Ferenc. (A Barokk éve c.sorozat 12. része) 1994 január 9.
STIRLING J. Szöveggyűjtemény a kertépítészet történetének tanulmányozásához. I. Klasszikus ókor. I.1. Róma. KÉE Kertművészeti Tanszék, Egyetemi jegyzet, Bp. 1995. 238 p.
STIRLING J.: Kötcse neve. In: Kötcse monográfiája. Szerk. Stirling J. Kötcse Önkorm. Kiad. 1996.
STIRLING J. Kötcse természetföldrajzi vázlata. In: Kötcse monográfiája. Szerk. Stirling J. Kötcse Önkorm.Kiad. 1996.
STIRLING J: Adalékok a kötcsei római katolikus egyház történetéhez. In Kötcse monográfiája. szerk. Stirling J. Kötcse Önkorm. Kiad. 1996.
STIRLING J: A kötcsei éremleletek. In: Kötcse monográfiája. szerk. Stirling J. Kötcse Önkorm. Kiad.1996.
(Stirling J. szerk.): BALANYI GYÖRGY –SCHÜTZ ANTAL – SEBES FERENC –SZAMEK JÓZSEF –TOMEK VINCE: Szentek élete az év minden napjára. Pantheon, Bp. 1995. 915 p. Sajtó alá rend., a bibliográfiát kieg., az utószót írta, a kötet szerzőinek életrajzát összeáll. Stirling J.
STIRLING J. A szemesi fürdőegyesület. ÖKOTÁJ, 10; (1995): 83–89.
STIRLING J.: 100 éve született Mócsy János. Somogyi Honismeret 95/2. Kaposvár, (1996.)
STIRLING J.: Egy pannoniai sírfelirat kertművészeti nézőpontból. A Lippay János Tudományos Ülésszak Kiadványai, KÉE Kiad. Bp. 1996. 253-254 p.
STIRLING J: (társszerk.) Apicius római szakácskönyve. A növényneveket magyarázta stb. Enciklopédia K. Bp. 1996.
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. II C-H. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1997. 352 p.
STIRLING J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon II. kötetében. II. Bor-Éhe; Szent István Társulat Kiad. Bp. é. n. böjtfű, cédrus, ciklámen, ciprusfa, ciprusfű, citrom, Csapody Vera, cseresznye, csikorgófű, csillagőszirózsa, dió.
STIRLING J.: Soha el nem hervadó virágok. SZALON, I. évf. 3. Bp. 1997. 52-56 p.
STIRLING J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon III. kötetében. Éhi-Gar; Szent István Társulat Kiad. Bp. 1997, 411 p. fecskefű, fűzfa, galbanum
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. III I-P. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1998.
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. IV. Q-Z. Appendix. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1998. 280 p.
STIRLING J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon IV. kötetében. Gas-Hom; Szent István Társulat Kiad. Bp. 1998. Gergely-napi virág, gyermekláncfű, gyöngyvirág, Haynaldfüve, harangvirág, Herba Sanctae Crucis, herba Sanctae Mariae, herba sancti Antonii Romae, herba sancti Bernardi, herba sancti Christophori, herba sancti Joannis, herba sancti Laurentii
(Géczi J. - Stirling J. szerk.) Régi magyar kertek. Vár Ucca 17 könyvek. Veszprém, 1999.
STIRLING J. Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században. 2. átdolgozott kiadás. In: (Géczi J. - Stirling J. szerk.) Régi magyar kertek. Vár Ucca 17 könyvek. Veszprém, 1999. 228-285. p.
STIRLING J. (szerk.) Vita Pauli Kitaibel. Kitaibel Pál élete (kétnyelvű kiadvány) Quinque ecclesiae, JPTE Növénytani Tanszék Kiad. Pécs, 2000. 85 p.
STIRLING J. Kuriózum- és divatnövények a 16-17. századi kertjeinkben. In: Galavics G. (szerk.) Történeti kertek. Kertművészet és műemlékvédelem. MTA Művészettört. Kut. Int. Kiad. Mágus Kiadó, Bp. 2000. 157-166.
STIRLING J. kertművészet . Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi K. Bp. 2000. (in press)
STIRLING J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon V. kötetében. Homo-J; Szent István Társulat Kiad. Bp. 2000. Húsvétfa, ibolya, Imre herceg-fű, Isten sazkálla, Isten abroszkája, Isten botja, Isten búzája, Isten gyümölcse, Isten kenyere, Isten korbácsa, Isten papucsa, Isten virága, Istenátkozta tüske, istenfa, istengyalulta tök, Istenkalapja, Istenkasza, Izsóp, Jézus paplankája, Jézus szíve, Jézuska kenyere, jezsuitatea, Júdásfa, Júdáspénz, Jónás fája
STIRLING J. Válasz egy furcsa recenzióra. Biokémia, 2000/3. [Válasz Grynaeus Tamás ugyanitt, az előző számban megjelent recenziójára]
Stirling J. (szerk.) Bevezetés az európai gondolkodás és művelődés történetébe. egyetemi jegyzet. Pécs-Bp. 2001.
Stirling J. A klasszikus görög terméseztbölcselet kezdetei. In. Stirling J. (szerk.) Bevezetés az európai gondolkodás és művelődés történetébe. egyetemi jegyzet. Pécs-Bp. 2001.
Stirling J. - Vanyó László: A kereszténység kialakulásának történelmi környezete: Alexandria, Jeruzsálem, Róma. In. Stirling J. (szerk.) Bevezetés az európai gondolkodás és művelődés történetébe. egyetemi jegyzet. Pécs-Bp. 2000.
Stirling J. (szerk.) Unser Schicksal ... Fejezetek Mecseknádasd történelméből. II. Mecseknádasd, 2001.
Stirling J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon VI. kötetében. Kaán-kiz. Szent István Társulat, Bp. 2001. Kamilla, kankalin, kapucinusvirág, kert, kikeleti hóvirág
Stirling János Latin növénynévadás a XVII. század előtt. .(Botanikatörténeti lexikográfia). Tinta Kiadó, Bp. 2002. in press
Stirling J. - Csordás Eörs - Farkas Olivér - Mayer Klára - Pruzsinszky József (összeáll. és szerk.) Miles Christi. Rendi ima és énekeskönyv. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága. Szent István Társ. Bp. 2001.
Stirling J. A Szent István Akadémia tagjai. In: In virtute spiritus. A Szent István Akadémia köszöntő kötete Paskai László bíboros tiszteletére. Szerk. Stirling J. Bp. 2003.
Stirling J. Hagyomány és magújulás. Horvát Adolf Olivér és a Szent István Akadémia. In: Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér 95. születésnapjára. Szerk. Stirling J. Pécs, 2002.
Stirling J. (szerk.) In Virtute Spiritus. A Szent István Akadémia köszöntő kötete Paskai László bíboros tiszteletére. Bp. 2003.
Stirling J. (szerk.) Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér 95. születésnapjára. Pécs, 2002.
Stirling J. Zizania id est Lolium temulentum L? In: Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. szerk. Salamon-Albert Éva. Pécs, 2002.
Stirling J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon VII. kötetében. Klacs-Lond. Szent István Társulat, Bp. 2002. Kolostorkert, kökörcsin, körömvirág, kőtörőfű, Krisztustövis, krisztusakác, leander, liliom, Lippay János.
Stirling J. (szerk.) Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egyetem megalapításáig (1635). Pécs, 2002. 333 p. +28 p.
Stirling J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon VIII. kötetében. Lone-Meszl. Szent István Társulat, Bp. 2003. mályva, mandula, margaréta
Stirling J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon IX. kötetében. Meszr-Olt. Szent István Társulat, Bp. 2004.
Stirling J. Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon X. kötetében. Oltal-Pneu. Szent István Társulat, Bp. 2005. orbáncfű, őszirózsa, pannag, passióvirág, párlófű, pineafenyő
STIRLING J.: Chrestomathia a történeti ökológia tanulmányozásához. I. Klasszikus Ókor, I/1. Róma. Dialóg Campus K. Pécs, 2006. 243 p. (in press)
Stirling, J: Saliunca: A attempt to identify a pannonian drug plant. Aquincumi Múzeum, 2006.
Stirling J: Címszavak a Magyar Katolikus Lexikon XI. kötetében. Pob-Sep. Szent István Társulat, Bp. 2006.
Stirling J.: Néhány szó a pápai akadémiákról. Új Ember Évkönyv 2007. 33-36.

Az eddig tudomásomra jutott hivatkozások, recenziók
STIRLING J.: Magyar (gyógy)növénynevek Diószegi Sámuel egy eddig ismeretlen röpiratában. Comm. Hist. Artis Med. 1982 (110): 103–114.
Kádár Z. – Priszter Sz. Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. Akadémiai K. Bp. 1992, 97, 134.
STIRLING J.: Balatonszemes, a századelő kertészeti remekműve. SOMOGY 10. évf. 14. sz. 1982. júl.–aug. 80–82.
Kanyar J. (szerk.): Fonyód története. [Kaposvár] 1985, 551.p.
Laczkó A. (szerk.) Boglárlelle. Tanulmányok. Boglárlelle, 1988. 592. (Sipos Cs. tanulmánya)
Kanyar J. (szerk.): Siófok. Várostörténeti tanulmányok. Siófok, 1989. 888. p.
Nomina herbarum arborumque mediae et infimae latinitatis, quae collegit et cum appellationibus, quae nunc in arte botanica valent, comparavit, Johannes Stirling. Vol. I. Budapestini, 1982, 267 p. (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kézirattára)
Ubrizsy Savoia A. Le piante Pisane nei manoscritti di Aldrovandi. Museol. Sci. IX, 1992 (1993): 279.
STIRLING J.: Egy Jeles Vad–Kert, avagy az oktalan állatoknak természeti historiája Miskolczi Gáspár által. (Vál. sajtó alá rend. és az utószót irta: ––. Bp. Magvető K. 1983. 526 (2) p. Utószó: 477 – 522.
Tarján T. (rec.)
Buza P. (rec.) Magyar Nemzet, 1983.
Kádár Z. – Priszter Sz. Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. Akadémiai K. Bp. 1992, 126.
Physiologus. A Zsámboki-kódex állatábrázolásaival. (Ford. Mohay A.). Bp. 1986. 101–102. (Kádár Z. utószava)
Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. 14. kötet. sajtó alá rend. Jankovics J. Bp. Akadémiai K. 1991. 780, 799, 849. p.
STIRLING J.: Orvosi kertek Magyarországon a XVI. században. Comm. Hist. Artis Medicinae 1985 (109 – 112.): 111–115.
Géczi János: Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből. PhD ért. Veszprém, 1998, 163.
Bobory Dóra: Qui me unice amabat. Iskolakultúra, 2004/10. 94-110. (többször)
STIRLING J.: A magyarországi díszkertkultúra a XVI–XVII. században. Kandidátusi értekezés (kézirat) Bp. 1986 182 p. MTA Kézirattára
STIRLING J. (szerk.) Szemes. Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről. Balatonszemesi Önkorm. Kiad. 1990.
Laczkó A. (rec.)
T. Mérey Klára: Kőröshegy, Szemes, Szárszó. Somogyi Honismeret 1991/2, 62-63.
STIRLING J.: Balatonszemes és környékének természeti viszonyai. In: Szemes Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről. (Szerk: Stirling J.) Balatonszemes 1990, 11–58.
Sági Károly - Cséby Géza - Mihály Gyula: Régészeti emlékek. In: Kötcse monográfiája. Szerk. Stirling J. Kötcse, 1996. 37, 48.
STIRLING J. (szerk.) Kőröshegy. Tanulmányok Kőröshegy múltjáról és jelenéről. Kőröshegyi Önkorm. Kiad. 1990.
Király Lajos: A kalendáriumi jeles napok népszokásai Somogyban. Kaposvár, 1995. 150. (A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Tud. Kiadv.)
STIRLING J.: Boldogasszony ága, Szent György virága. A szakrális növényszimbólumok eredete és megjelenési köre. In: Boldogaszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. (Szerk.: Erdélyi Zs.) Szt. István Társ. Bp. 1991, 181–202.
Géczi János: Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből. PhD ért. Veszprém, 1998, 163.
Esterházy P. (rec.) Élet és Irodalom
STIRLING J. (szerk.) Szólád története. Szóládi Önkorm. Kiad. 1993.
Matyikó Sebestyén J. (rec.) A külső-somogyi községmonográfiák újabb kötete: Szólád története. Somogyi Honismeret, 1993/2. 80-81.
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque Linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. I. A–B. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1995. 222 p.
Gourevitch, Danielle: (rec.) L'Antiquité Classique (66), 1997, 537.
Honti J. (rec) Orvosi Hetilap (1996.), 137/5: 273–274.
Kádár Z. (rec.) Élet és Tudomány, 1995/26: 814.
Kádár Z. (rec.) Archaeologiai Ért. (in press)
Mészáros Z. (rec.) Növényvédelem 31 (8), 1995.401.
Magyar László András (rec.) Communicationes de Historia Artis Medicinae - Orvostört. 166-169. 1999. 247-248.
Monok István (rec.) Egy botanikai szótársorozatról. Iskolakultúra, 1996. szept. 101-102.
Kántor Zsolt (rec.): Botanikai lexikon I. Esti Hírlap, 1995. december 5.
Orlovszky Géza (szerk.) Apicius de re coquinaria. Enciklopédia K. Bp. 1996. 214. p.
Ubrizsy Savoia, A. Orti botanici: passato, presente, futuro; Convegno internazionale tenuto in occasione al 450 anniversario di fondazione dell'Orto botanico di Padova (29 giugno 1545. Bulletin d'Histoire et d 'Épistémologie des Sciences de la Vie, 1996, 3, (1) 114-119.
Ubrizsy Savoia, A. The influence of New World species on the botany of the 16th century. Asclepio. Revista de historia de la Medicina y de la Ciencia, Madrid, 1996 (48) 2, 163-172.
Csoma Zsigmond (rec.): Agrártört. Szemle, vol. 38; 1996/ 1-2, 382-383.
Touwaide, Alain: Erytheia, 18 (1997), 250-252. (Madrid)
Ubrizsy Savoia Andrea: A magyar humanizmus és kora-reneszánsz korának növényismeretei: A római Casanatense Könyvtár Corvina-kódexének glosszái. In: Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in anniversario nonagesimo natvitatis 1907-1997. Pécs, 1997. 153-160.
Zombori Lajos (rec.): Studia Botanica Hungarica, 27-28, 1996-97.
Grynaeus Tamás (rec.): Biokémia, 2000/2. március
Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egyetem megalapításáig (1635). Pécs, 2002.
Ubrizsy Savoia, Andrea: Rapporti Italo-Ungheresi nella nascita della botanica in Ungheria. Roma, 2002.
Visy Zsolt: (rec.) Antik Tanulmányok 2005.
Boutroue, Marie-Élisabeth: Le cabinet d’Ulisse Aldrovandi et la construction du savoir. Cet article a été originellement publié dans Curiosité et cabinets de curiosités, Neuilly, Atlande, 2004, p. 43-63.
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque Linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. II. C–H. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1997.
Magyar László András (rec.) Communicationes de Historia Artis Medicinae - Orvostört. 166-169. 1999. 247-248.
Touwaide, Alain: Erytheia, 18 (1997), 250-252. (Madrid)
Zombori Lajos (rec.): Studia Botanica Hungarica, 27-28, 1996-97.
Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egyetem megalapításáig (1635). Pécs, 2002.
Ubrizsy Savoia, Andrea: Rapporti Italo-Ungheresi nella nascita della botanica in Ungheria. Roma, 2002.
Boutroue, Marie-Élisabeth: Le cabinet d’Ulisse Aldrovandi et la construction du savoir. Cet article a été originellement publié dans Curiosité et cabinets de curiosités, Neuilly, Atlande, 2004, p. 43-63.
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque Linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. III. I-P. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1998.
Rimócziné Hamar Márta: Iam veris comites... (Horatius C. IV. 12. értelmezéséhez). Antik Tanulmányok, XLI, 1-2. 1997, 79.
Rimóczi-Hamar Márta: Horatius, vergilius és Maecenas. Barátság és hűség Augustus Rómájában. Akadémiai K. Bp. 2000, 149. p.
Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egyetem megalapításáig (1635). Pécs, 2002.
Ubrizsy Savoia, Andrea: Rapporti Italo-Ungheresi nella nascita della botanica in Ungheria. Roma, 2002.
Boutroue, Marie-Élisabeth: Le cabinet d’Ulisse Aldrovandi et la construction du savoir. Cet article a été originellement publié dans Curiosité et cabinets de curiosités, Neuilly, Atlande, 2004, p. 43-63.
STIRLING J.: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque Linguae Latinae. Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis instruxit Iohannes Stirling. Vol. IV. Q-Z. Ex aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini, 1998.
Géczi János: A rózsa kultúrtörténete. Bp.- Pécs - Veszprém, 1998.
Géczi János: Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből. PhD ért. Veszprém, 1998, 163.
Géczi János: Részlet. Veszprém, é. n. /Vár ucca tizenhét könyvek 20./ 156. p.
Zombori Lajos (rec.): Studia Botanica 1998/1999. in press
Balogh Lajos - Köbölkuti Katalin (szerk.): Szenczy Imre emlékezete. Savaria Múz. Kiad. Szombathely, 1999. 80, 97.
Magyar László András (rec.) Communicationes de Historia Artis Medicinae - Orvostört. Közlemények 166-169. 1999. 247-248.
Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egyetem megalapításáig (1635). Pécs, 2002.
Ubrizsy Savoia, Andrea: Rapporti Italo-Ungheresi nella nascita della botanica in Ungheria. Roma, 2002.
G. Aliotta1, N.G. De Santo2, A. Pollio3, J. Sepe4, A. Touwaide5 : The diuretic use of Scilla from Dioscorides to the end of the 18th century Journal of Nephrology 2004; 17: 342-347
Boutroue, Marie-Élisabeth: Le cabinet d’Ulisse Aldrovandi et la construction du savoir. Cet article a été originellement publié dans Curiosité et cabinets de curiosités, Neuilly, Atlande, 2004, p. 43-63.

STIRLING J. Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században.
Kádár Z. (rec.) Élet és Tudomány, 1996/31. 969.
Somogyi Hírlap, 1996. aug. 17. szombat, Színes Hétvége mellékletben
Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi Uradalomban, a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig. Bp. 1997, 297, 338, 363. p.
Csoma Zsigmond (rec.): Agrártört. Szle, vol. 38, 1996/1-2, 413-414.
J. Szikra Éva: Magyar kertművészet. Iskolakultúra, 1997/9 melléklet, 16. p.
Jósvainé Dankó Katalin: Patak kertjei. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Bp. 1998. 462, 464. p.
Kósa László: Művelődéstörténeti olvasmányok. Protestáns Szemle, 1998, 2. 312-313 p.
Géczi János: A rózsa kultúrtörténete. Bp.- Pécs - Veszprém 1999.
Géczi János: Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből. PhD ért. Veszprém, 1998, 163.
Géczi János: Részlet. Veszprém, é. n. /Vár ucca tizenhét könyvek 20./ 156. p.
Skripecz Sándor: Filagória, filegória. In: Magyar Nyelv, 99/3. [2000], 332-334. p.
Galavics Géza:
Géczi János: Természet-kép. Művelődéstörténeti tanulmányok. Krónika Nova K. Bp. [2001], 136 skk.
Magyar Katolikus Lexikon. VI. kötet
Bohár András. Filozófiai nézőpontok. Magyar Műhely K. Bp. 2001. 167, 247.
Diós István: Kolostorkert. In. Magyar Katolikus Lexikon. VII. kötet. Klacs- Lond. Bp. 2002. 94.
Surányi Dezső: A Lippay-féle Gyümölcsöskert (1667) fajtái. In: Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2002. 97, 99, 108.
Balogh Lajos: Szombathelyi tudós tanárok. 2. Pauer Arnold. Szombathely, 2002.
Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egyetem megalapításáig (1635). Pécs, 2002.
Ubrizsy Savoia, Andrea: Rapporti Italo-Ungheresi nella nascita della botanica in Ungheria. Roma, 2002.
Bobory Dóra: Qui me unice amabat. Iskolakultúra, 2004/10. 94-110. (többször)
STIRLING J. (szerk.) Kötcse monográfiája
Luther Péter (rec.): Múltidézés a jövőért. Új Magyarország, 1996. július 29.
G. M. (rec.): Az emlékező Kötcse könyve. Somogyi Hírlap, 1996. július 29.
V. I. (rec.): Kötcse régen és ma. Magyar Hírlap, 1996. augusztus 7. szerda, Dél-Dunántúl c. melléklet, 4. p.
Baranyai Csaba(rec.): El ne feledd az ősöket. Néhány szó Kötcse monográfiájáról. Élőkövek IV. évf. 2. 1996. dec. Siófok, az evangélikus gyülekezet időszaki lapja
Baranyai Csaba (rec.) Credo III. évf. 1997/1-2.
Sipos Csaba (rec.) Somogyi Honismeret, 1997/1, 81.
Esterházy Péter: 1 Könyv. Egy másik Szajla. Élet és Irodalom, 1998. 44. szám; október 30. 3. p.
STIRLING J. Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században. 2. átdolgozott kiadás. In: (Géczi J. - Stirling J. szerk.) Régi magyar kertek. Vár Ucca 17 könyvek. Veszprém, 1999. 228-285. p.
Alexa Károly (rec.) Magyar Nemzet, 2000, február 24.
Tillmann József. (rec.) Élet és Irodalom
STIRLING J. (szerk.) Vita Pauli Kitaibel. Kitaibel Pál élete (kétnyelvű kiadvány) Quinque ecclesiae, JPTE Növénytani Tanszék Kiad. Pécs, 2000. 85 p.
Andrássy Péter (rec.): Egy tudománytörténeti alkotás újraéledése. Természetbúvár, 55. évf. 2000/6. 23.p.
Magyar László András (rec.) Communicationes de Historia Artis Medicinae - Orvostört. Közlemények
Szállási Árpád (rec.)
STIRLING J. Kuriózum- és divatnövények a 16-17. századi kertjeinkben. In: Galavics G. (szerk.) Történeti kertek. Kertművészet és műemlékvédelem. MTA Művészettört. Kut. Int. Kiad. Mágus Kiadó, Bp. 2000. 157-166.
Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egyetem megalapításáig (1635). Pécs, 2002.
Ubrizsy Savoia, Andrea: Rapporti Italo-Ungheresi nella nascita della botanica in Ungheria. Roma, 2002.
Stirling J. (szerk.) Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér 95. születésnapjára. Pécs, 2002.
Lipták József (rec.) Gyógyszerészet, 47/3. 2003. január, 72.p.
Rosdy Pál (rec.): Új Ember 2003. január 26, 8. p.
Stirling J. Hagyomány és magújulás. Horvát Adolf Olivér és a Szent István Akadémia. In: Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér 95. születésnapjára. Szerk. Stirling J. Pécs, 2002.
Lipták József (rec.) Gyógyszerészet, 47/3. 2003. január, 72.p.
Rosdy Pál (rec.): Új Ember 2003. január 26, 8. p.

 

Meghirdetett témák

Az antik és középkori kertművészet és az építészet kapcsolata, rekonstrukciós tervezések
Pannóniai feltárt helyszínek környezetrendezési és rekonstrukciós módszerei, rekonstrukciós tervezés.
 
Architectonikus kertek magyarországi rekonstrukciós feladatai
Reneszánsz és barokk kataszter felmérés, kerttervezés módszertana (az Országos Levéltár urbaria et conscriptiones fondjának kertművészeti és építészettörténeti szempontú feldolgozása)
 
A modernkori szakrális terek és a kertművészet kapcsolata
Környezettervezési, kerttervezési növényszimbolikai szempontok.