Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

MIK Felvételizőknek

Kedves Jelentkezők!

A PTE MIK különböző képzéseire való bekerülés feltételeként megszabott rajzi alkalmassági vizsgák, illetve az Építőművész BA, valamint a mesterszakok MSC, MA felvételi vizsgái a COVID-19 járványra tekintettel elektronikus úton fognak zajlani. A lebonyolítás részleteiről minden jelentkező részletes útmutatást fog kapni részint emailben, részint pedig postai úton legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 14 nappal. 

A felvételi, alkalmassági vizsgával érintett szakok: 

Építőművészet Ba,  Építészmérnöki osztatlan, Építészmérnöki Bsc, Ipari termék-és formatervező mérnöki Bsc,  Építőművész Ma, Belsőépítész tervezőművész Ma, Építész Msc, Településmérnök Msc, Mérnökinformatikus MSc, Gépészmérnöki MSc, Szerkezet-építőmérnöki MSc

 Időpontok:

 • Építőművészet Ba - május 25-26-27. - online gyakorlati vizsga 
 • Építészmérnöki osztatlan, Ipari termék-és formatervező mérnöki Bsc - május 28. - online rajzalkalmassági vizsga 
 • Építészmérnöki Bsc - május 29. - online rajzalkalmassági vizsga 
 • Építőművész Ma, Belsőépítész tervezőművész Ma - május 26. - online gyakorlati vizsga, - május 29. - motivációs beszélgetés 
 • Építész Msc, Településmérnök Msc - május 25. - online írásbeli vizsga, - május 27. - szakmai és motivációs beszélgetés 
 • Mérnökinformatikus MSc - június 23. - online írásbeli és szóbeli vizsga 
 • Gépészmérnöki MSc - június 24. - online komplex (szóbelibe ágyazott írásbeli) felvételi  vizsga
 • Szerkezet-építőmérnöki MSc - június 2. - online komplex (szóbelibe ágyazott írásbeli) felvételi  vizsga


 • Az építőművészet BA képzés befejezett felvételi vizsga eredménye felmentést ad az építészmérnöki osztatlan, az ipari termék- és formatervező mérnöki BSc, és az építészmérnöki BSc szakokon sikeres rajz alkalmassági vizsgaként.
 • Az építészmérnöki osztatlan képzés sikeres rajz alkalmassági vizsga eredménye felmentést ad az ipari termék- és formatervező mérnöki és az építészmérnöki BSc szakokon sikeres rajz alkalmassági vizsgaként.
 • Az ipari termék- és formatervező mérnöki BSc képzés sikeres rajz alkalmassági vizsga eredménye felmentést ad az építészmérnöki BSc szakon sikeres rajz alkalmassági vizsgaként.

Több szak jelölése esetén csak annak a vizsgának a díját kérjük befizetni, amelyen Ön valóban részt vesz.

A Műszaki és Informatikai Karon folyó rajz előkészítő tanfolyamhoz már nem lehet csatlakozni, de távoktatás formában megtartjuk a korábbi években nagyon népszerű rajz intenzív felkészítő tábort. Ennek időpontja május 22-23-24. A részletekről érdeklődni és jelentkezni a tavaszitabor@mik.pte.hu email címen lehetséges.