Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Miért jó a duális képzés? Mit jelent a duális képzés az abban résztvevőknek?

Miért jó a hallgatónak?
 • Hallgatói juttatás a képzés 2. szemeszterétől a képzés végeztéig.
 • Korszerű technológiák, ipari folyamatok megismerése.
 • Szakmai gyakorlat megszerzése a képzési idő alatt.
 • Biztos problémamegoldó készség megszerzése.
 • Munkavállalói kompetenciák, készségek megszerzése.
 • Személyes kapcsolatok építése.
 • Tervezhető életpálya.
Miért jó a cégnek? 
 • Testreszabott munkavállalók képzése (szakmaspecifikus felkészítés, már az oktatási időszakban megvalósul).
 • Gyakorló szakemberek oktatásba történő bekapcsolódása.
 • Hallgatók/munkavállalók kiválasztásának lehetősége.
 • Hosszabb gyakorlati idő – biztosabb ismeretátadási lehetőség.
 • Felsőoktatás megismerése, - oktatásba történő bekapcsolódási lehetőségek.
Miért jó a felsőoktatásnak? 
 • Új hallgatói jelentkezések.
 • Minősített gyakorlati helyek biztosítása.
 • Gyakorló szakemberek megjelenése a felsőoktatásban.
 • Élő, ipari kapcsolatok.
Miben tér el a duális képzés a hagyományos felsőoktatási képzéstől?

A hallgatók elméleti képzését a felsőoktatási intézmény, a gyakorlati oktatást pedig részben a felsőoktatási intézmény, részben az együttműködő vállalat végzi. A két intézmény szakemberei folyamatos kapcsolattartás mellett együtt tervezik és valósítják meg a képzési programot. A törvény lehetőséget ad a mintatantervtől való eltérésre, amelynek mértéke maximum 20% lehet. Ennek megfelelően a gyakorlatok aránya a cég számára hangsúlyos területek irányában növelhető. A cég így a saját, egyedi elvárásai szerint gondoskodhat a szakember-utánpótlásról. Az újszerű képzésben a hallgatók amellett, hogy gyakorlatot szereznek szakmájukban, az elméleti tudásukat is bővítik, valamint a vállalat-specifikus elvárásokat is megismerik, elsajátítják a szakmai gyakorlat során.

A PTE Műszaki és Informatikai Kara minden területen segítséget nyújt a duális képzési formára jelentkezőknek és a céges partnereinek egyaránt. Összegyűjti a jelentkezéseket, segít a jelentkező és a cég egymásra találásában.

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009„A GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI ÁGAZATOK DUÁLIS ÉS MODULÁRIS KÉPZÉSEINEK KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN