Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Információk a 2017. évi felvételi eljárásról

A felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információkat és tudnivalókat tartalmazó Felsőoktatási felvételi tájékoztató kizárólag elektronikusan jelenik meg decemberben, addig csak tájékoztató jelleggel tudunk információt nyújtani!

A jelentkezési határidő 2017. február 15.

A dokumentumok benyújtásának, pótlásának végső határideje, továbbá a sorrendmódosítás határideje: 2017. július közepe.

A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban előreláthatólag alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén 280 pont a jogszabályi minimum-pontszám.

Mivel a 2017. évi Felsőoktatási felvételi tájékoztató még nem jelent meg, addig is a 2016. évi archívum tájékozódási céllal elérhető:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2016A

Pontszámításról

Az alap- és osztatlan képzéseken 500 pontos rendszerben történik, vagyis a tanulmányi és érettségi pontok mellé (maximum 400 pont) különböző jogcímeken maximum 100 többletpont gyűjthető. A mesterképzésekre jelentkezők maximum 100 pontot gyűjthetnek.

Minden, a pontszámításhoz szükséges eredményt a megfelelő dokumentum másolatával is igazolni kell. Ez kizárólag akkor lehetséges, ha a megfelelő igazoló dokumentumok is szerepelnek a központi felvételi nyilvántartásban. Ennek értelmében tehát tanulmányi pontok esetében szükség van a középiskolai év végi bizonyítvány azon oldalainak másolatára, amely évekre vonatkozóan a jelentkező adatokat tüntetett fel jelentkezéskor.

Szintén ügyelni kell arra, hogy amennyiben a jelentkező valamely, a tanulmányi pontok számításához szükséges tárgyból osztályozó vizsgát tett, akkor a bizonyítvány azon oldalát is mellékelni kell, amely az osztályozó vizsga eredményét is tartalmazza.

A tanulmányi pontok számításához (illetve a többletpontok tekintetében) szükséges igazoló dokumentumok megküldésére hiánypótlás nem történik.

Alapképzések, illetve osztatlan képzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható:

  1. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
  2. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

Amennyiben a jelentkező által benyújtott dokumentumokkal igazolt középiskolai és érettségi eredményeiből az a) és a b) pontban meghatározott pontszám is kiszámítható, a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni!

Építőművészet alapképzési szakon a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával és többlet pontok hozzáadása nélkül számolják.

A mesterképzésben a jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

A Kar a mesterképzésekben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes 27 pont, elégséges - 18 pont.

Az építőművész mesterképzési szak kivételével a mesterképzési szakokon a pontszámítás a hozott pontok vagy a szerzett pontok duplázásával történik.

Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani (a felsőoktatási intézménynek legalább a jogszabályi minimumpont mértékét meg kell adnia). Erről bővebben a felvi honlapján az Egyetemek, főiskolák menüpontban, a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések leíró részében olvashat majd, az eljárás meghirdetését követően.

Érettségi követelményekről

Az alábbi műszaki szakon kötelező az emelt szintű érettségi:

  • Építészmérnöki (osztatlan) szakon matematika vagy fizika vagy építészeti és építési alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem. Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni, amely lehet matematika, fizika, vagy építészeti és építési alapismeretek.
  • Építészmérnöki szakon matematika kötelező és fizika vagy építészeti és építési alapismeretek közül egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni

Minden más műszaki szakon történő felvételhez nem kötelező emelt szintű érettségit tenni.

Fontos, hogy a továbbtanulás szempontjából nincs különbség az úgynevezett "régi" típusú érettségi és a 2005-től érvényben lévő kétszintű érettségi rendszerben szerzett bizonyítvány között, viszont a régi típusú érettségi nem minősül emeltszintűnek.

A pontszámító kalkulátor segítséget nyújthat továbbá a „régi” típusú érettségi eredmények könnyebb beazonosíthatóságában.

https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

Amennyiben a szakra vonatkozó követelményeknek érettségi eredményei nem felelnek meg, vagy felsőfokú oklevél alapján nem lehetséges a pontszámítás, vagy pontszámán szeretne növelni, új érettségi vizsgát tehet a megfelelő tantárgyból, vagy tantárgyakból.

Az érettségivel kapcsolatos kérdéseket illetően (vizsgára való jelentkezés, az érettségi technikai lebonyolítása, a vizsgaidőpontok, a vizsgák tartalmi, felkészülési kérdései, vizsgaeredmények, stb.) a Megyei Kormányhivatalok tudják Önt érdemben informálni, e tárgykörben ők az illetékesek. A www.oktatas.hu oldal Köznevelés pontjában találhat információkat ezzel kapcsolatban.

Elérhetőségeiket itt találhatja meg: http://www.oktatas.hu/kozneveles/kormanyhivatalok/kh_elerhetosegek

Az eljárásokban meghirdetett szakokról az eljárások indulásától tájékozódhat a www.felvi.hu oldalon, az Egyetemek, főiskolák pontban.