Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

A duális képzésről

Miben tér el a duális képzés a hagyományos felsőoktatási képzéstől?

A hallgatók elméleti képzését a felsőoktatási intézmény, a gyakorlati oktatást pedig részben a felsőoktatási intézmény, részben az együttműködő vállalat végzi. A két intézmény szakemberei folyamatos kapcsolattartás mellett együtt tervezik és valósítják meg a képzési programot. A törvény lehetőséget ad a mintatantervtől való eltérésre, amelynek mértéke maximum 20% lehet. Ennek megfelelően a gyakorlatok aránya a cég számára hangsúlyos területek irányában növelhető. A cég így a saját, egyedi elvárásai szerint gondoskodhat a szakember-utánpótlásról. Az újszerű képzésben a hallgatók amellett, hogy gyakorlatot szereznek szakmájukban, az elméleti tudásukat is bővítik, valamint a vállalat-specifikus elvárásokat is megismerik, elsajátítják a szakmai gyakorlat során.

A duális képzés előnyei a hallgatók számára
  • Jobb munkaerő piaci potenciál
  • Korszerű technológiák, élő ipari folyamatok megismerése
  • A képzés 2. szemeszterétől anyagi függetlenség
  • Biztos állás lehetőség
A duális felsőfokú képzés gyakorlati idejének meghatározása

A felsőoktatási intézmény és a duális képzésben részt vevő vállalat, vagy intézmény „osztozik” a képzés feladatain és a képzési időn. A rendelkezés szerint a hallgató által a duális gyakorlatnak helyt adó vállalatnál eltöltött idő el kell, hogy érje a felsőoktatási intézményi szakaszok összes idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt a teljes képzési időszakra vonatkozóan kell értelmezni, azzal a megkötéssel, hogy minden (indokolt esetben kettő) elméleti szakaszt egy gyakorlati szakasznak kell követnie. A pontos gyakorlati idő meghatározásához konkrétan, meg kell nézni az adott BSc vagy MSc szintű szak teljes felsőoktatási időtartamát és ehhez kell igazítani a vállalati gyakorlat idejének meghatározását.

Hallgatók kiválasztása, a felvételi menete
A duális képzésre történő jelentkezés egyetemünkön NEM a felsőoktatási intézmények hagyományos felvételi eljárásának keretében történik!
Az egyetem megkezdése sok újdonságot és kihívást hoz a gólyák életébe. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a hallgató első szemeszterét teljes mértékben a campuson töltse, ezzel elősegítve beilleszkedését az egyetemi életbe. Így megszerezve azt, a biztos alapot melyre építkezve meg tudja állni helyét mind az oktatásban mind gyakorlati helyén. Ezért egyetemünkön a 2. szemesztertől van hallgatóinknak lehetősége duális képzési formában végezni tanulmányaikat.
A duális szerződés a hallgató és a vállalat között köttetik meg. A duális képzésre jelentkező hallgatók választhatnak, hogy jelentkezési szándékukat önállóan jelzik a vállalatok felé, a vállalatok által meghirdetett csatornákon (dualisdiploma.hu oldalon megadott kapcsolattartó elérhetőségei stb.) vagy a MIK segítségével jelentkeznek (https://dualisreg.mik.pte.hu/) duális képzésre és veszik fel a kapcsolatot a választott vállalatokkal.
A jelentkező hallgatók felvételi elbeszélgetéseken és alkalmassági vizsgákon vesznek részt a megjelölt cégeknél. A vállalatok jelzik, hogy mely hallgatókat szeretnék foglalkoztatni. Ezt követően a hallgató kiválasztja az ajánlatok alapján a számára legmegfelelőbb céget.

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Vasvári Gyula Ferenc
tanársegéd
+36 72 503 650/22812
vasvari.gyula@mik.pte.hu

Általános kérdéssel kapcsolatban információk az alábbi email címen: dualiskepzes@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak