Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök / szakember

Egyre nő a kereslet a szakemberek iránt, akik a nukleáris iparban szeretnének elhelyezkedni. A Paks II. Akadémia célja, hogy színvonalas képzési programokkal bővítse az egyetemi hallgatók tudását és az atomenergiával kapcsolatos ismereteit. Ennek érdekében a Paks II. Zrt., valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködésének eredményeként létrejött az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzési szak.

A képzés célja olyan szakmérnökök / szakemberek képzése, akik alapszintű ismeretekkel rendelkeznek az atomerőmű technológiai folyamatairól (reaktortechnológia, gépészeti technológiák, vízelőkészítés, villamos technológiák, irányítástechnika, környezet- és sugárvédelem), átlátják az atomerőmű fő technológiai rendszereit, az üzemeltetés folyamatát, tisztában vannak a nukleáris biztonság alapjaival és az atomerőmű egészséget és környezetet nem veszélyeztető, biztonságos működtetésével. A képzést elvégző szakmérnökök / szakemberek – az erőmű-specifikus ismeretek elsajátítása után – a felépülő új atomerőműben alkalmasak lesznek az atomerőművi technológiai folyamatok üzemeltetése során fellépő egyszerűbb feladatok megoldására, az atomerőmű üzemeltetéséhez kapcsolódó, az emberi egészségre és biztonságra kiható hatásmechanizmusok felismerésére, egyszerűbb, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására. A képzést elvégző szakmérnökök / szakemberek felkészültek lesznek az egészen életen át tartó tanulásra, ismereteik bővítésére.

A képzés típusa és ideje 

Posztgraduális – Levelező – 2 félév

A Szakmérnök képzésben a felvétel feltételeként elfogadott alapképzési szakok: anyagmérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, járműmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki; mesterképzési szakok: anyagmérnöki, energetikai mérnöki, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, gépészmérnöki, gépészeti modellezés, ipari terméktervező mérnöki, járműmérnöki, kohómérnöki, mechatronikai mérnöki, olaj- és gázmérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki.

A Szakember képzésben a felvétel feltételeként elfogadott alap- és mesterképzési szakok: fizikus, vegyész.

A képzettség hasznosítási területei
  • Az atomerőművi üzemeltetési szakterület legfontosabb terminológiái, elméletei, eljárásrendje ismeretében az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása.
  • Az atomerőmű üzemeltetése során gyakran előforduló, rutin szakmai problémák azonosítása, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárása, megfogalmazása és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) azok megoldása.
  • Az atomerőművi rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveinek és módszereinek alkalmazásához köthető tevékenységek.
  • Az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítése, működése, az alkalmazott rendszerelemek kialakítása és kapcsolatának ismeretéhez tartozó területek.
  • Az atomerőművi rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki, jogi és környezetvédelmi előírásokhoz kapcsolódó tevékenységek.
  • Az atomerőművi technológiai folyamatok irányítása és ellenőrzése, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeinek szem előtt tartásával.
  • Egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálása, az elhárítási, karbantartási műveletek kiválasztása.
  • Atomerőművi technológiai folyamatok területén a rendszertechnikai és folyamatszabályozási témák.
  • Az atomerőművi technológiai rendszerek üzemeltetésének felügyelete, a munkahelyi vezető útmutatása alapján a rábízott személyi állomány munkavégzésének irányítása.
Jelentkezés, határidő

A mellékelt jelentkezési lap és a diploma-másolat e-mailben történő megküldésével.

Határidő: 2019. június 30.

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdés merül fel 

Dolgosné Kovács Anita dr.
egyetemi docens
telefon: +36 72 503 650/23969

e-mail: kovacs.anita@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak